STSK9 KIDS

Een héél andere kijk op ‘hondenkamp voor kinderen’ …
Overal lees je eenzelfde soort aanbod als het over ‘hondenkamp voor kinderen’ gaat: basishoudingen aanleren zoals ‘zit, af, sta, blijven …’, high five en pootje geven aanleren, hondenwandeling in het bos, basisverzorging van de hond, honden in het verkeer en met andere kinderen, …

“BOEIJE!!” zeggen jongeren uit de Z-generatie!

STSK9-Kids zet hier dan ook helemaal op in. En met 1 duidelijk hoger doel voor ogen: de hond de onvoorwaardelijke ontlokker te laten zijn van het totale talentenpotentieel van jouw kind.

De hond beoordeelt het kind nooit, staat altijd open voor leren en is sensibel voor elke onderhuidse emotie bij een kind en biedt daardoor het kind de veiligheid om te experimenteren. De hond berispt ook niet, geeft geen negatieve feedback. Integendeel geeft oneindig veel nieuwe leerkansen.

Onze kijk op een ‘hondenkamp voor kinderen’ is dan ook: een actieve ontdekkingstocht naar de talenten van een kind met de hond als be-ge-leider. Klinkt paradoxaal want kwam ons kind niet om de hond te leren begeleiden J?. Wel, beiden komen evenwaardig aan bod. En daar zit het unieke van ons concept. Hoe kan het kind vanuit een betere kennis en het kunnen inzetten van de eigen unieke talenten een verbinding maken met de hond, waardoor die op zijn beurt de hond in staat stelt diens talent maximaal te ontplooien.

Klinkt futuristisch, niet? Of wat sloganesk? We snappen dat je de wenkbrauwen fronst.

Daarom even dieper ingaan op hoe we dit dan doen!

Vooreerst vanuit een sterk wetenschappelijke onderbouwing. Zowel als het over het werken met een hond gaat als wanneer wij aan de slag gaan met jouw kind. Daarvoor doen we beroep op de topexperten van TaPasCity. Een organisatie die een unieke tool wist te ontwikkeling om het talent van een kind in kaart te brengen: Tapas for Kids genoemd. Waarbij Tapas staat voor talent&passie.

Jouw kind krijgt dus op basis van de Tapas 4 Kids de sleutel zélf in handen om zijn eigen talentpotentieel te leren kennen. Als opstap naar op een energieke manier in verbinding te gaan met de hond.

Het hele 5-daagse programma zal dus een heuse ontdekkingstocht worden. Op een heel actieve, ondernemende manier een zelfbeeld ontwikkelen over hele spectrum van de eigen talenten + die meteen als ingang te kunnen gebruiken tot het talent van de hond. En dit vanuit een juist kunnen doseren van de eigen energie in relatie tot de energie van de hond.

“OMG …. dit is cool ….(Yep!) … Los van elke schoolcontext, zicht krijgen op de talenten van mijn kind. En dat via een hond waar ze zo dol op zijn … Inschrijven zeker?!”

Zou ik doen!

TAPAS FOR KIDS®

TAPPIE
DEVELOPED BY TAPASCITY®

Kinderen hebben talenten en passies die volop in ontwikkeling zijn. Ze hebben meestal een vaag beeld van wat ze goed kunnen en vooral van wat ze graag doen. Dat beeld verandert en wordt bijgestuurd door nieuwe ervaringen en activiteiten. Als we aan kinderen vragen wat hun talenten en passies zijn, dan kunnen ze die vraag zelden genuanceerd beantwoorden of komt hun antwoord neer op wat ze graag doen op school of als hobby. Vreemd toch? We steken enorm veel tijd om hen van alles te leren, maar als we hen vragen waar ze goed in zijn, dan zien we twee vragende ogen.

for Kids wil kinderen van 9 tot 14 jaar helpen dat beeld scherp te stellen. Niet om hen daarop vast te pinnen, daarvoor zijn kinderen nog te veel in ontwikkeling, maar wel om hen inzicht te geven hoe ze gerichter hun talenten en passies kunnen gebruiken en verder ontwikkelen.
Hoe verloopt de afname van TaPas for Kids?
De tool bestaat uit twee delen: een subjectief deel en een objectief deel. In het subjectieve deel kiezen de kinderen een aantal rollen die bij hen passen. De 84 rollen staan op kaartjes. Ze kiezen er zoveel als ze willen. Daarna selecteren ze er maximaal 12 die ze het best bij hen vinden passen. Die geven ze een volgorde. Bij elke rol schrijven ze wat die rol volgens hen doet. Tot slot schrijven ze over die rollen een verhaal, een gedicht of een woordenwolk.Het objectieve deel bestaat uit 143 stellingen. Ze kiezen of die stelling bij hen past of niet past.Alle kaartjes, zowel die van de rollen als die van de stellingen, hebben een barcode. Daardoor kan het profiel met een kaartlezer volledig digitaal verwerkt worden. Het profiel wordt dus bijna volledig automatisch gegenereerd.

TAPASBOX

PRAKTISCH

TALENTBOX