STSK9 KIDS BOOTCAMP

STSK9

BOOTCAMP FOR KIDS

14 - 18 JULI 020

Een héél andere kijk op ‘hondenkamp voor kinderen’ …
Overal lees je eenzelfde soort aanbod als het over ‘hondenkamp voor kinderen’ gaat: basishoudingen aanleren zoals ‘zit, af, sta, blijven …’, high five en pootje geven aanleren, hondenwandeling in het bos, basisverzorging van de hond, honden in het verkeer en met andere kinderen, …

“BOEIJE!!” zeggen jongeren uit de Z-generatie!

STSK9-Kids zet hier dan ook helemaal op in. En met 1 duidelijk hoger doel voor ogen: de hond de onvoorwaardelijke ontlokker te laten zijn van het totale talentenpotentieel van jouw kind.

 

De hond beoordeelt het kind nooit, staat altijd open voor leren en is sensibel voor elke onderhuidse emotie bij een kind en biedt daardoor het kind de veiligheid om te experimenteren. De hond berispt ook niet, geeft geen negatieve feedback. Integendeel geeft oneindig veel nieuwe leerkansen.

Onze kijk op een ‘hondenkamp voor kinderen’ is dan ook: een actieve ontdekkingstocht naar de talenten van een kind met de hond als be-ge-leider. Klinkt paradoxaal want kwam ons kind niet om de hond te leren begeleiden J?. Wel, beiden komen evenwaardig aan bod. En daar zit het unieke van ons concept. Hoe kan het kind vanuit een betere kennis en het kunnen inzetten van de eigen unieke talenten een verbinding maken met de hond, waardoor die op zijn beurt de hond in staat stelt diens talent maximaal te ontplooien.

Klinkt futuristisch, niet? Of wat sloganesk? We snappen dat je de wenkbrauwen fronst.

Daarom even dieper ingaan op hoe we dit dan doen!

Vooreerst vanuit een sterk wetenschappelijke onderbouwing. Zowel als het over het werken met een hond gaat als wanneer wij aan de slag gaan met jouw kind. Daarvoor doen we beroep op de topexperten van TaPasCity. Een organisatie die een unieke tool wist te ontwikkeling om het talent van een kind in kaart te brengen: Tapas for Kids genoemd. Waarbij Tapas staat voor talent&passie.

Jouw kind krijgt dus op basis van de Tapas 4 Kids de sleutel zélf in handen om zijn eigen talentpotentieel te leren kennen. Als opstap naar op een energieke manier in verbinding te gaan met de hond.

Het hele 5-daagse programma zal dus een heuse ontdekkingstocht worden. Op een heel actieve, ondernemende manier een zelfbeeld ontwikkelen over hele spectrum van de eigen talenten + die meteen als ingang te kunnen gebruiken tot het talent van de hond. En dit vanuit een juist kunnen doseren van de eigen energie in relatie tot de energie van de hond.

“OMG …. dit is cool ….(Yep!) … Los van elke schoolcontext, zicht krijgen op de talenten van mijn kind. En dat via een hond waar ze zo dol op zijn … Inschrijven zeker?!”

Zou ik doen!

TAPAS FOR KIDS

BOOT CAMP

TAPPIE
DEVELOPED by tapascity®

TAPAS FOR KIDS®

Kinderen hebben talenten en passies die volop in ontwikkeling zijn. Ze hebben meestal een vaag beeld van wat ze goed kunnen en vooral van wat ze graag doen. Dat beeld verandert en wordt bijgestuurd door nieuwe ervaringen en activiteiten. Als we aan kinderen vragen wat hun talenten en passies zijn, dan kunnen ze die vraag zelden genuanceerd beantwoorden of komt hun antwoord neer op wat ze graag doen op school of als hobby. Vreemd toch? We steken enorm veel tijd om hen van alles te leren, maar als we hen vragen waar ze goed in zijn, dan zien we twee vragende ogen.

for Kids wil kinderen van 9 tot 14 jaar helpen dat beeld scherp te stellen. Niet om hen daarop vast te pinnen, daarvoor zijn kinderen nog te veel in ontwikkeling, maar wel om hen inzicht te geven hoe ze gerichter hun talenten en passies kunnen gebruiken en verder ontwikkelen.
Hoe verloopt de afname van TaPas for Kids?
De tool bestaat uit twee delen: een subjectief deel en een objectief deel. In het subjectieve deel kiezen de kinderen een aantal rollen die bij hen passen. De 84 rollen staan op kaartjes. Ze kiezen er zoveel als ze willen. Daarna selecteren ze er maximaal 12 die ze het best bij hen vinden passen. Die geven ze een volgorde. Bij elke rol schrijven ze wat die rol volgens hen doet. Tot slot schrijven ze over die rollen een verhaal, een gedicht of een woordenwolk.Het objectieve deel bestaat uit 143 stellingen. Ze kiezen of die stelling bij hen past of niet past.Alle kaartjes, zowel die van de rollen als die van de stellingen, hebben een barcode. Daardoor kan het profiel met een kaartlezer volledig digitaal verwerkt worden. Het profiel wordt dus bijna volledig automatisch gegenereerd.

TAPASBOX

praKTISCH

TALENTBOX

NAZORG MOGELIJKHEDEN

• Individuele coaching mogelijk op het werken met de hond • Individuele coaching mogelijk als verdieping op het T4Kids rapport en studiemethoden of keuze

nADJA BAKX
Tapas 4KIDS COACH

about nadja bakx

Werken met kinderen, jongeren vormt de rode draad in mijn professionele leven. Binnen (jeugd-)zorg, onderwijs en kinderopvang, is het kinderen mogen laten ontdekken wie ze zijn, altijd mijn passie geweest. Sinds 4 jaar ben ik werkzaam als Tapas coach. Met Tapas for Kids geef ik kinderen inzicht in hoe ze gerichter hun talenten en passies kunnen gebruiken en verder ontwikkelen. Immers hoe jonger je hier al kennis mee kunt maken hoe makkelijker je later keuzes kunt maken die passen bij wie jij bent. Tevens geef ik studenten die voor een studiekeuze staan, met Tapas for Students, inzicht binnen welke vakgebieden zij hun talenten en passies het beste zouden kunnen inzetten. Kortom, ik vind het een voorrecht kinderen te kunnen laten zeggen: 'My Tapas makes me proud!' Nadja

STSK9 FOR KIDS
5 DAY EVENT

WAASMUNSTER

14 JULI-18 JULI 2020

STSK9 KIDS BOOTCAMP

Jouw kind krijgt dus op basis van de Tapas 4 Kids de sleutel zélf in handen om zijn eigen talentpotentieel te leren kennen. Als opstap naar op een energieke manier in verbinding te gaan met de hond. Het hele 5-daagse programma zal dus een heuse ontdekkingstocht worden. Op een heel actieve, ondernemende manier een zelfbeeld ontwikkelen over hele spectrum van de eigen talenten + die meteen als ingang te kunnen gebruiken tot het talent van de hond. En dit vanuit een juist kunnen doseren van de eigen energie in relatie tot de energie van de hond.

STSK9 KIDS BOOTCAMP

495
  • Volledig T4Kids rapport
  • Individuele coachingsmomenten specifiek over de talenten van jouw kind ifv studiekeuze en studiemethode
  • Goody Bag met unieke T-shirt van het STSK9Kids Boostcamp
  • Invidueel STSK9Kids-filmpje van jouw kind

inschrijven?applicatiE

LOCATIE
marc debisschop
founder tapasCITY

about MARC DEBISSCHOP

Gestart als wiskundige in een hoger onderwijscontext zo terecht gekomen in een ICT organisatie die zich internationaal wilde profileren als ‘vierde generatie taal’-expert. Daar werd ik verantwoordelijk om organisaties (in de public sector) te ondersteunen in het ingrijpende verandertraject van ‘mainframe-systemen’ naar ‘flexilbele PC omgevingen’. Dit was dé opstap naar het meer systematisch beginnen begeleiden van organisaties in verandering. Evoluerend van puur ‘hardware matige’ verandering begeleiden naar het meer proactief klaar maken van een organisatie om in een verandertraject te stappen. Doorheen de jaren ontwikkelde ik een sterk onderbouwde methodologie geïnspireerd door het wetenschappelijke werk van Leandro Herroro (Viral Change), Peter Senge (The Dance of Change) en Dave Ulrich (The Leadership Code). Door ervaring vaststellend dat de snelste weg tot verandering de ‘talentenweg’ is, heeft me er ook toe aangezet de verandermethodologie ook op die manier uit te bouwen. Via de combinatie van het individuele talentenpotentieel en het talentenpotentieel van de organisatie een op maat transformatieplan vorm geven, wat leidt tot een significante en zichtbare gedragsverandering. En dit geheel in lijn met de noodzakelijke verandering die de organisatie wil doormaken. Organisaties waar we deze methodologie toegepast hebben zijn o.m. Bekaert, ABInbev, bPost, Engie, Mondelez, OZ, Groep Van Pelt, CMAST, Karel de Grote Hogeschool, …